วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563

ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการทำงานของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านความสามารถการเรียน อื่นๆด้านสุขภาพ กาย ใจ พฤติกรรมด้านครอบครัว เศรษฐกิจ การคุ้มครองนักเรียน
  2. คัดกรองนักเรียน(ดูข้อมูล จัดกลุ่ม) กลุ่มพิเศษ,กลุ่มปกติ,กลุ่มเสี่ยง,กลุ่มมีปัญหา
  3. ส่งเสริมพัฒนาให้ได้คุณภาพ
  4. ป้องกันและแก้ปัญหา(ใกล้ชิด หาข้อมูล ให้คำปรึกษา)
  5. ส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (The Strength and Difficulties Questionnaires)การแนะแนวสำหรับอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา


Loading...