โหลดฟรีโปรแกรม Microsoft Math เวอร์ชั้่นภาษาไทย

โปรแกรม Microsoft Math เวอร์ชั้่นภาษาไทย สามารถพร็อทกราฟให้แบบ 2มิติ และ 3มิติ เพืยงใส่สมการก็สามารถแสดงวิธีทำให้ดูทีละขั้นตอน
ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่ https://www.microsoft.com/th-TH/download/details.aspx…
วิดีโอสาธิตการใช้

http://www.youtube.com/watch?v=ExjkGHAg9JU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...