วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
เมื่อคราวประชุมผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทน สช. ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ของ-กศจ.

ดาวน์โหลด ที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]