วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

23 มี.ค. 2016
1597

รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
1. สรุปรายงานการประชุม ภาคเช้า  
2. สรุปรายงานการประชุม ภาคบ่าย
3. สรุปรายงานการประชุม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา http://plan.bopp-obec.info/


Loading...