วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ข้อสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

25 ก.พ. 2016
51756

ข้อสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ คือโปรแกรมใด
ก. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ข. ไดร์เวอร์
ค. โปรแกรมสแกนไวรัส
ง. แอพพลิเคชั่น

2. สมาร์ทโฟน ซัมซุง ใช้ระบบปฏิบัติการใด
ก. ซิมเบียน
ข. วินโดว์
ค. ไอโอเอส
ง. แอนดรอย

3. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํา ใช้พิมพ์เอกสาร
ก. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ข. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ค. ไมโครซอฟต์แอคเซส
ง. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พ้อย

4. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ใช้นำเสนอตัวอย่างข้อมูล
ก. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ข. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ค. ไมโครซอฟต์แอคเซส
ง. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พ้อย

5. ถ้าหากนักเรียนต้องการปรับแต่งภาพ นักเรียนจะใช้โปรแกรมใด
ก. อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์
ข. อะโดบี รีดเดอร์
ค. อะโดบี โฟโต้ชอป
ง. อะโดบี แฟลช

6. ข้อใดคือ การบริการไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์
ก. อีเมล์
ข. อีคอมเมิร์ซ
ค. อีเลินนิ่ง
ง. อีบุ๊ค

7. ถ้าหากเราจะอัพโหลดวีดีโอขึ้นเว็บไซต์ยูทูป เราต้องใช้บริการอีเมล์ใดในการสมัครสมาชิก
ก. Windowslive.com
ข. Gmail.com
ค. Hotmail.com
ง. Yahoo.com

8. ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ เจาะรหัสระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่นได้คือข้อใด
ก. Hacker
ข. Rocker
ค. Caps Lock
ง. Num Lock

9. โปรแกรม Windows Movie Maker คือโปรแกรมอะไร
ก. โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
ข. โปรแกรมวินโดว์
ค. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน
ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

10. โปรแกรม Windows Movie Maker เป็นของบริษัทใด
ก. กูเกิล (Google)
ข. เฟสบุ๊ค (Facebook)
ค. ไลน์ (Line)
ง. ไมโครซอฟต์ (Microsoft )

11. ถ้าหากนักเรียนต้องการตัดต่อคลิปวีดีโอ นักเรียนจะเลือกใช้โปรแกรมใดในการตัดต่อ
ก. Microsoft windows
ข. Microsoft Power Point
ค. Windows Media Player
ง. Windows Movie Maker

12. การเขียนภาพนิ่ง เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวในรูปของ สื่อมัลติมิเดีย มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
ข. การเขียนโน๊ต (Facebook)
ค. การส่งข้อความทางไลน์ (Line)
ง. การออกแบบตัวละคร (Adobe Illustrator)

13. รูปแบบของสตอรี่บอร์ด (Storyboard) จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
ก. ส่วนหน้ากับส่วนหลัง
ข. ส่วนหัวเรื่องกับส่วนท้ายเรื่อง
ค. ส่วนภาพกับส่วนเสียง
ง. ส่วนบทกับส่วนพูด

14. ขั้นตอนใดไม่ใช่ขั้นตอนในการเขียนบทภาพยนตร์
ก. การค้นคว้าหาข้อมูล
ข. การกำหนดประโยคหลักสำคัญ
ค. การเขียนเรื่องย่อ
ง. การเขียนรายงาน

15. การอัพโหลดวีดีโอขึ้นเว็บไซต์ยูทูปต้องระวังเรื่องใดเป็นพิเศษ
ก. ลิขสิทธิ์
ข. เสียงไม่แตก
ค. ความละเอียดของภาพ
ง. ตัวหนังสือต้องคมชัด

16. ไฟล์นามสกุลใดไม่สามารถอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ยูทูปได้
ก. ไฟล์ .AVI
ข. ไฟล์ .Wav
ค. ไฟล์ .JPG
ง. ไฟล์ .MP4

17. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากเว็บไซต์ ยูทูป
ก. ศึกษาเรื่องการประกอบอาหาร
ข. รับชมติวสอบ O-net
ค. ค้นหาสื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ง. อัพโหลดวีดีโอวัยรุ่นชกต่อยกันเพื่อประจานวัยรุ่น

18. เว็บไซต์ยูทูป เป็นของบริษัทใด
ก. กูเกิล (Google)
ข. เฟสบุ๊ค (Facebook)
ค. ไลน์ (Line)
ง. ไมโครซอฟต์ (Microsoft )

19. เหตุใดเราจึงต้องศึกษาเรื่องของ โซเชียลมีเดีย
ก. เพื่อความทันสมัย
ข. เพื่อความรู้นำมาในชีวิตประจำวัน
ค. เพื่อหาเงิน
ง. เพื่อความบันเทิง

20. เว็บไซต์ใดที่ให้บริการ โซเชียลเน็ตเวิร์ก
ก. www.kapook.com
ข. www.wikipedia.com
ค. www.facebook.com
ง. www.sanook.com

เพิ่มเติม
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย

1 ความคิดเห็น
เสน่ห์ มาดนอก เมื่อ 25/02/2016 09:28

มีข้อสอบเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ครับ ที่ตรงกับหนังสือ สสวท.ตัวชี้วัดครับ


Loading...