วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

14 ม.ค. 2016
2167

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11452735888.pdf

http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=266


Loading...