วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อทดลองใช้สำหรับ ช่วงชั้นที่ 1 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3)
คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ธันวาคม 2549

หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดที่นี่ 

ขอบคุณที่มา : คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ


Loading...