วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง “ไข้เลือดออก” เปิดสอนให้นักเรียนดูได้เลยครับ

สื่อการสอน ไข้เลือดออก โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดย DLIT Resources คลังสื่อการสอน
สื่อการสอน โรคไข้เลือดออก โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]