วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

24 พ.ย. 2015
6028

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

1. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
1.1 สายงานการสอน
1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
1.3 สายงานบริหารการศึกษา
-สำนักงาน กศน.
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.4 สายงานนิเทศการศึกษา

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]