วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้จาก อจท.

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้จาก อจท.
แผนการจัดการเรียนรู้


อนุบาล – ปฐมวัย
อนุบาล 1-3
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
อาเซียน
หน้าที่พลเมือง – ประวัติศาสตร์
แผนอาเซียน ป.1- ม.6
แผนหน้าที่พลเมืองฯ – ประวัติศาสตร์ ป.1- ม.6

คลิกที่นี่ http://www.aksorn.com/

3 ความคิดเห็น
สุภาพร สิงห์ปรุ เมื่อ 17/11/2015 10:09

ครูดีศรีเชียงราย อยากได้ไฟล์ word ค่ะ ขอบคุณค่ะ

พระครูปราโมทย์นิภากร เมื่อ 17/11/2015 10:09

ต้องการแผนสอน

นางสาวโชติกา โผนภาส เมื่อ 17/11/2015 10:09

ต้องการแผนการจัดการเรียนรู้


Loading...