วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อประกอบการสอนจาก อจท.

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อประกอบการสอนจาก อจท.
สื่อประกอบการสอนจาก อจท.

แบบวัดและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้
แบบฝึกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน
มมฐ. / สมฐ.
หนังสือเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ

คลิกที่นี่ http://www.aksorn.com/ACT_material2015/plan/index.html

ที่มา : http://www.aksorn.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]