วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

มาบริหารสมองกันเถอะ กิจกรรมบริหารสมองเป็นสองเท่า

10 พ.ย. 2015
1199
การบริหารสมอง(Brain Activation)

ภาพจาก : http://www.doctor.or.th/article/detail/10955

การบริหารสมอง (brain activation)  หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ corpus callosum ซึ่งเชื่อมสมอง ๒ ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน แข็งแรงและทำงานคล่องแคล่ว จะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง ๒ ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (brain wave) จะลดความเร็วลง คลื่นบีตา (beta) เป็นแอลฟา (alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เข้าไปเรียนรู้และใช้งานได้ที่เว็บไซต์หมอชาวบ้านที่ลิ้งนี้ครับ
http://www.doctor.or.th/article/detail/10955

นิตยสารหมอชาวบ้าน 377
กันยายน 2553
………………………………………………………….
เพิ่มเติมวีดีโอ บริหารสมองเป็น 2 เท่า

ที่มา : Mr.Uthis Pikuntong


Loading...