วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

ชมวีดีโอ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก สพฐ.

26 ต.ค. 2015
980

สพฐ.จัดทำ VTR เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิปวีดีโอจากแชลแนล kangmahakan

1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

3.เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม

4.สร้างเสริมทักษะการทำงาน


Loading...