วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

ชมวีดีโอ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก สพฐ.

26 ต.ค. 2015
1411

สพฐ.จัดทำ VTR เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คลิปวีดีโอจากแชลแนล kangmahakan

1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

3.เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม

4.สร้างเสริมทักษะการทำงาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]