วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ปฎิรูปการศึกษาไม่ต้องรอนโยบาย

25 ต.ค. 2015
2264

การปฎิรูปการศึกษาการปฎิรูปการศึกษาหลายฝ่ายอาจคิดว่า ส่วนกลางเท่านั้นที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการปฎิรูปการศึกษา และมีกฎหมายการศึกษาที่กำหนดให้ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดนโยบาย เมื่อรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงนโยบายก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทุกอย่างก็ต้องเริ่มใหม่ ใช้งบประมาณมาก ทำงานกันจนเหนื่อยแต่ก็ล้มเหลวไม่เดินหน้า

ครูไทยของเรามีความสามารถ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ก็มีความสามารถ บางครั้งการปฎิรูปการศึกษา อาจจะเริ่มจากตรงนี้มากกว่าจะรอคอย นโยบายจากส่วนกลาง

จริงไหมครับ 80% ที่ชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้ที่ไม่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวัน คำถามนี้อาจจะย้อนกลับไปหาครูว่าเราควรจะมีการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับพื้นฐานปัจจัยสี่หรือไม่ ซึ่งปัจจัยสี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมนุษย์ไม่สามารถขาดได้ เพราะถ้าขาดแล้วอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การพึ่งพาตนเองอาจจะเป็นคำตอบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกและได้เรียนรู้

การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียน จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับปัจจัยสี่ อาจจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ เช่น ผู้เรียนพึ่งพาตนเองได้ ทำงานบ้านเป็น ทำอาหารเป็น ใช้เงินเป็น ออมเงินเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อยู่กับธรรมชาติและพึ่งพาตนเองได้ อยู่อย่างไทย รักถิ่นฐานไม่ตามต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องผลคะแนนโอเน็ตสูง หรือเกรดสูงๆ หรือเรียนจบสูง ๆ ประเมินจากความสุขของผู้เรียน ประเมินความสุขจากคนในประเทศ เท่านี้อาจจะเป็นการปฎิรูปการศึกษาแล้ว

ร่วมด้วยช่วยกันและเสนอความคิดเห็นเพื่อช่วยกันปฎิรูปการศึกษามาได้ครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]