วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ลูกจ้าง พนักงานฯ ควรทราบ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

19 ต.ค. 2015
3348

เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ครูอัตรจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำไม่ควรพลาด ตอนนี้ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ออกมาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด : พ.ร.บ. ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ที่มา : http://www.sso.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]