วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

เงินเดือนครู 58

08 ก.ย. 2015
6044

การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2558

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่งข้าราชการครู เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ของครูไทย
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู 2565
ฐานเงินเดือนครู อัพเดทล่าสุด 2565
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครู สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา