วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ปฏิทินใหม่ สอบครูผู้ช่วย 2/2558

25 ส.ค. 2015
3612

ปฏิทินใหม่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย วันที่ 7 กันยายน 58
เปิดรับสมัคร วันที่ 14-20 กันยายน 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 25 กันยายน 58

สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 ตุลาคม 58
สอบภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วันที่ 11 ตุลาคม 58 
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 12 ตุลาคม 58
ประกาศผลสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 58

ปฏิทินใหม่ สอบครูผู้ช่วย 2.2558


Loading...