แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาสได้อ่าน E-book แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งหลังจากที่อ่านดูแล้วเห็นว่าน่าสนใจเลย ขออนุญาตสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย ยังดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างเลยครับผม

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑

ดาวน์โหลด : แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑

ที่มา : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
Skip to toolbar