วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

แนะนำ หนังสือดีที่ครูควรอ่าน

หนังสือดีที่ครูควรอ่าน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หนังสือ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลดที่นี่

นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
หนังสือ : นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลดที่นี่

วิถีสร้าง การเรียนรู้เพื่อศิษย์หนังสือ : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มาของรูปภาพ http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5620600921/page7.html

ที่มาของรูปภาพ http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5620600921/page7.html

หนังสือ : ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาศตวรรษที่ 21
จาก วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ แปล

ที่มาของรูปภาพ http://img.tarad.com/shop/k/kledthaishopping/img-lib/spd_20111206153755_b.jpg

ที่มาของรูปภาพ http://img.tarad.com/shop/k/kledthaishopping/img-lib/spd_20111206153755_b.jpg

หนังสือ : โรงเรียนนอกกะลา ปฏิวัติการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
จาก วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบหนังสือ : ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้องเรียน 56
จาก เรฟ เอสควิท
ดาวน์โหลด

ที่มาของรูปภาพ http://stang.sc.mahidol.ac.th/fictionbooks/wp-content/uploads/2011/06/58157-210x300.jpg

ที่มาของรูปภาพ http://stang.sc.mahidol.ac.th/fictionbooks/wp-content/uploads/2011/06/58157-210×300.jpg

หนังสือ : ครูเพื่อศิษย์เติมหัวใจให้การศึกษา
จัดพิมพ์โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]