วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

ชมวีดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ PA จาก ก.ค.ศ.

08 ส.ค. 2015
2775

วีดีทัศน์ บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ตาม ว7/2558
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เกณฑ์อนาคต PA: Performance Agreement

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]