วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

ฝึกทำข้อสอบ PISA ออนไลน์จาก สสวท. ได้แล้ววันนี้

29 ก.ค. 2015
2925

ฝึกทำข้อสอบ PISA ออนไลน์จาก สสวท. ได้แล้ววันนี้

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วยสองระบบย่อย คือ (1) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (ระบบเดิม) และ (2) ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นโจทย์พัฒนาขึ้นโดย สสวท. ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้กับทั้งสองระบบย่อย ผู้สนใจที่ยังไม่มีบัญชีสามารถสมัครได้ที่นี่ เมื่อสมัครแล้วจะใช้ได้ทั้งสองระบบเช่นกัน

pisa

 

คลิกเข้าทำข้อสอบ PISA ที่นี่

พัฒนาโดย
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]