วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 (15 ปี)

27 ก.ค. 2015
1008

แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 (15 ปี) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 และแผนการรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการคุรุทายาท ในการดำเนินการดังกล่ลวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแผนการรับนักเรียน 15 ปี ความต้องการครูตามสาขาที่ขาดแคลน และจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2558-2572 ของสถานศึกษาและในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 (15 ปี)

[ดาวน์โหลดไฟล์]

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


Loading...