วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

การประเมินถึงแม้จะขนเอกสารมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ก็ไม่มีประโยชน์

27 ก.ค. 2015
1272

มีคุณครูหลายท่านสะท้อนปัญหาเรื่องของการประเมินโรงเรียน จนทำให้ไม่มีเวลาการจัดการเรียนการสอน มัวแต่ไปทำเอกสาร(ผักชีโรยหน้า)ทำให้ผู้รับบริการหรือนักเรียนนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การศึกษาของประเทศชาติพบกับปัญหา

จากคอมเม้นเฟสบุ๊คในหัวข้อ “อบรม สัมมนา ประเมิน ประกวด งานพิเศษของครูไทย” โดยส่วนใหญ่แล้วคุณครูหลายท่านได้สรุปให้ความเห็นว่า ถ้าโรงเรียนพร้อม ผู้อำนวยการพร้อม ครูพร้อม นักเรียนพร้อม และเอกสารหลักฐานพร้อมมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและสถิติมาตลอด ก็ไม่จำเป็นต้องไปเตรียมอะไรมากมายจนเบียดบังกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

หลักฐานผลงานที่ผู้ประเมินจะได้รับไปสรุปแล้วแก้ปัญหา เกิดการการตอบคำถามของผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ที่ผู้ประเมินถามมาแล้วตอบได้ หรือยกตัวอย่าง เช่น ให้ผู้ประเมินเดินไปตามห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียนแล้วสุ่มถามคำถามนักเรียนเป็นบางกลุ่มบางคนก็ได้ จากนั้นถามถึงจุดด้อยของโรงเรียนเพื่อสรุปแล้วร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพัฒนาให้ดีขึ้นจะได้แก้ถูกทาง ไม่ใช่โรงเรียนเอาแต่ด้านดีๆมาโชว์อย่างเดียว แล้วเอาจุดด้อยซ่อนไว้ไม่ให้ผู้ประเมินรู้ แล้วแบบนี้จะแก้ปัญหาจุดด้อยของโรงเรียนได้อย่างไร

การประเมินถึงแม้จะขนเอกสารมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไม่มีคุณภาพจริงๆ

การประเมิน

ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการศึกษา ที่ https://www.facebook.com/kruchiangrai


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การส่งเอกสารสรุปผลการประเมินชำนาญการ
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับการประเมิน ตามแนวทาง ว21
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562
แนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
Loading...