วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

โหลดฟรี หนังสืออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14

อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14

อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD อ่านสร้างสุข 14

รู้จักและเข้าใจเด็ก LD ให้มากขึ้น รวมทั้งเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์สื่อโดยการอ่าน ซึ่งการอ่านจะช่วยสร้างพัฒนาการของเด็ก LDให้มีชีวิตเด็กปกติทั่วไปด้วยสื่อง่ายๆ เพราะเด็ก LDมักมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่านักเรียนในชั้นอย่างชัดเจนและเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนอย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดทำ: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: หนังสือเล่มกลางหลากสี หนังสือชุดอ่านสร้างสุข / จำนวน 90 หน้า

โหลดที่นี่
อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14


Loading...