วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
วิถีสร้าง การเรียนรู้เพื่อศิษย์

การเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียน ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบ การเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่ ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด

 “ผมขอ ร่วมบูชาคุณค่าของความเป็นครู และครูเพื่อศิษย์ ด้วยการถอดความหนังสือเล่มนี้ ที่จะพากเพียรทำเพื่อบูชาครู เป็นการลงเงิน ลงแรง (สมอง) และเวลาเพื่อร่วมสร้าง “บันเทิงชีวิตครู” โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว หวังผลต่ออนาคตของบ้านเมืองเป็นหลัก” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้เขียน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
หนังสือ โดย http://www.scbfoundation.com/

ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]