วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด แบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่าน

แบบบันทึกการอ่านเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในแต่ละวันที่นักเรียนได้อ่านจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในอีกทางหนึ่ง

เว็บไซต์ครูเชียงรายหวังว่าการฝึกทักษะทางด้านการอ่าน จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ และคิดว่ากิจกรรมการอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนทุกๆคน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  แบบบันทึกการอ่าน

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 5]
7 ความคิดเห็น
สุนีย์ เมื่อ 04/05/2015 09:53

ขอบคุณค่ะ

รพีพรรณ เพ็ชรสีทอง เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์กระทดรัดดีค่ะ ขอบคูณมาก

รพีพรรณ เพ็ชรสีทอง เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์และกระทัดรัดดีค่ะ ขอบคุณมาก

รพีพรรณ เพ็ชรสีทอง เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์และกระทัดรัดดีค่ะ ขอบคุณมาก

มะลิ ไทยสงฆ์ เมื่อ 04/05/2015 09:53

เป็นแบบฟรอมที่กระชับ ง่ายต่อการเขียนของนักเรียน

รัฐนันท์ เมื่อ 04/05/2015 09:53

ขอบคุณมากค่ะ