ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม

ข้อสอบคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม

1. เหตุใดเราจึงต้องพัฒนาหน่วยงาน ทางด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร
ก.   เพราะการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ข.  เพราะเทคโนโลยีคือส่วนหนึ่งในชีวิต
ค.   เพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กร
ง.  ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ก.  การแจ้งปัญหาให้ผู้ดูแลตรวจสอบปรับปรุงระบบ
ข.  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ค.  การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
ง.  การดำเนินการแก้ปัญหา

3. State the Problem การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ตรงกับข้อใด
ก.  เป็นการเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
ข.  เป็นการตรวจสอบและปรับปรุง
ค.  เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกข้อมูลออกมา
ง.  เป็นการลงมือดำเนินการแก้ปัญหา

4. Tools and Algorithm Development ตรงกับข้อใด
ก.  การตรวจสอบและปรับปรุง
ข. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ค.  การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
ง. การดำเนินการแก้ปัญหา

5. Refinement การตรวจสอบและปรับปรุง ตรงกับข้อใด
ก. เป็นการลงมือดำเนินการแก้ปัญหา
ข. หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ค. เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหา
ง. เป็นการเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี

6. ความหมายของอัลกอริทึม ตรงกับข้อใด
ก.  เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ข. เป็นการวางแผนงาน การแก้ปัญหา
ค.  เป็นการจำลองความคิดเป็นข้อความหรือคำบรรยาย
ง. ถูกทุกข้อ

7. จุดประสงค์การเขียนอัลกอริทึม คือข้อใด
ก.  เพื่อจัดลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของโปรแกรม
ข. เพื่อให้ทุกคนได้มีตัวเลือกในการใช้โปรแกรม
ค.  เพื่อเป็นตัวเลือกของการตัดสินใจของผู้บริหาร
ง. เพื่อให้ป้องกันการ Copy โปรแกรม

8. รูปแบบการเขียนอัลกอริทึม มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ตรงกับข้อใด
ก.  ตรง (Straight) , โค้ง (Curve)
ข. ง่าย (Easy) , ยาก (Difficult)
ค.  อย่างละเอียด (Refinement) , อย่างหยาบ (Decomposition)
ง. น้อย (Little) , มาก (Very)

9. การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์หรือผังงาน คือข้อใด
ก.  การเขียน Dictionary
ข. การเขียน Flowchart
ค.  การเขียน Applications
ง. การเขียน Software

10. การเขียน Flowchart มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.  การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
ข. การดำเนินการแก้ปัญหาโดยคำพูด
ค.  การแสดงการทำงานของคอมพิวเตอร์
ง. การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ ที่ใช้เขียนแทนคำอธิบาย

11. ผังงาน (Flowchart) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ มีดังนี้
ก.  ผังงานระบบ , ผังงานโปรแกรม
ข. ผังงานระบบ , ผังงานแสดงผล
ค.  ผังงานโปรแกรม , ผังงานแสดงผล
ง. ผังงานแสดงผล , ผังงานโปรแกรม

12. ข้อจำกัดในการเขียนผังงาน (Flowchart) คือข้อใด
ก.  งานที่ไม่มีความซับซ้อน
ข.  งานที่มีความซับซ้อน
ค.  งานที่มีความยากง่ายปะปนกัน
ง.  ผิดทุกข้อ

13. การเขียนผังงาน (Flowchart) ที่ดี ตรงกับข้อใด
ก. มีความซับซ้อน
ข.  มีความเป็นเชื่อมโยงที่หลากหลาย
ค. การนำข้อความต่อเรียงกันให้เกิดความซับซ้อน
ง.  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าใจง่าย

14. สรุปแล้วการเขียนผังงาน (Flowchart) คือข้อใด
ก. การอธิบายโปรแกรมด้วยคำพูด
ข.  การอธิบายโปรแกรมด้วยตัวหนังสือ
ค. การนำรูปภาพมาต่อเรียงกันให้เกิดความเข้าใจ
ง.  การเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

15. ประโยชน์ของการเขียน ผังงาน (Flowchart) คือข้อใด
ก. ทำให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
ข. สามารถหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย
ค. ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นลำดับการทำงาน
ง. ถูกทุกข้อ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *