วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ดาวน์โหลด

 คู่มือ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 เพิ่มเติม

E-Book คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

E-Book คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ภาค ก)

 


Loading...