วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์

หลังจากที่มีประกาศสอบครูผู้ช่วยออกมาผมก็สังเกตเห็นว่ามีการสอบเกี่ยวกับ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ ด้วย

การสอนคิดวิเคราะห์

วันนี้ผมก็เลยได้รวบรวมข้อมูล หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ จากที่ต่างๆมารวมกันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องที่จะสอบครูผู้ช่วยและผู้ที่สนใจที่จะศึกษา หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ ครับผม

………………………………………………………………………………………………………..

หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์

ความหมายของการการคิดวิเคราะห์

Critical Thinking พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช 2530 (2530: 492)

คำว่า คิด หมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง

คำว่า วิเคราะห์ หมายถึง ดู กสังเกต ใคร่ครวญ อย่างละเอียดรอบครอบในเรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยหาส่วนดี ส่วนบกพร่อง หรือจุดเด่นจุดด้อยของเรื่องนั้นๆ แล้ว เสนอแนะสิ่งที่ดีที่ที่เหมาะสมอย่างยุติธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 


Loading...