วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

แจก ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา

สวัสดีครับผม ปีใหม่นี้ผมมี ebook สรุปรวม กฏหมายการศึกษา ที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่มาฝากทุกท่านที่สนใจนำไปอ่านเพื่อเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย หรืออ่านเพื่อความรู้ครับผม เนื้อหาในเล่มก็จะมีหัวข้อตามข้างล่างนี้ครับผม ซึ่งรวมแล้ว 15 หัวข้อ 83 หน้า 

ebookกฏหมายการศึกษา

1. สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
5. กฎหมายการศึกษา
6. การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
7. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
8. ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
10. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
11. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
12. การรับและส่งหนังสือ
13. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
14. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
15. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

กฏหมายการศึกษา

สนใจคลิกดาวน์โหลด

ebookกฏหมายการศึกษา

 …………………..

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]