วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดหนังสือดี ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด

ครูประณีตคิดนอกกรอบ

หนังสือ ครูประณีตคิดนอกกรอบ

วันนี้ครูเชียงรายได้มีโอกาสพบกับหนังสือดีๆ อีกแล้วครับผม หนังสือที่ว่าคือหนังสือ

ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด

ซึ่งหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือเรื่อง “Teaching Outside the box : How to Grab Your Students by Their Brains”  ซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงการทำหน้าที่ครูที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดทั้งในด้านหลักคิด ทัศนคติ จิตวิทยา ตลอดจนรายละเอียดในทางปฏิบัติ  โดยผู้อ่านสามารถเลือกแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบตามวิจารณญาณ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขอขอบคุณ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน


Loading...