บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ผู้รายงานนายไชยา วงค์เวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีที่ประเมิน 2557

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) (2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 – 2556 และ (3) เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *