การศึกษาและจัดทำรายงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การศึกษาและจัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

เอกสารอ้างอิงทั่วไป
ดรรชนีวารสาร รายการเอกสาร
บทคัดย่องานวิจัย บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

เอกสารปฐมภูมิ
บทความวิชาการ
รายงานวิจัย เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ์

เอกสารทุติยภูมิ
หนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์
พจนานุกรม สารานุกรม
รายงานปริทัศน์งานวิจัย คู่มือ รายงานประจำปี

การจัดทำรายงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

1. กำหนดวัตถุประสงค์
2. เสาะค้น คัดเลือกเอกสาร
3. ปริทัศน์ (REVIEW) เอกสาร
4. จดบันทึกสารสนเทศ
5. สังเคราะห์สารสนเทศ
6. เขียนรายงาน

การจัดประเภทหรือหมวดหมู่ของสาระที่จะสังเคราะห์

1. สาระส่วนใหญ่ประกอบด้วย นิยามตัวแปร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหลักของการวิจัย หรือผลการวิจัยก่อนหน้านั้น
2. ตรวจสอบคุณภาพของเอกสาร
3. อ่าน วิเคราะห์ และจับประเด็น แล้วสรุปย่อลงในแบบบันทึก
4. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำรายการอ้างอิงภายหลังด้วย

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการสืบค้น

1. ความทันสมัยของเอกสาร/แหล่งค้น
2. ประเภทของเอกสารที่อ้างอิง
3. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีการอ้างอิง
– ประเภทของแหล่งค้น/แหล่งอ้างอิง
– การอ้างอิงโดยไม่ได้เรียบเรียงภาษาใหม่ (paraphrase)
– การอ้างอิงไม่ตรงตามต้นฉบับ
– การอ้างอิงแบบตัดต่อความคิด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://skn.ac.th/poramast/wit.ppt

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *