วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การ Undo การขอใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494

16 ก.ย. 2014
1343

การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494

การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494

“การลาออก” (Undo)คือ การขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างนายจ้าง (รัฐ) และลูกจ้าง (ข้าราชการ)

สามารถศึกษา การ Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494
http://www.gpf.or.th/thai2013/member/retire.asp

และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Presentation เพื่อนำไปศึกษาได้ที่ลิ้งนี้ครับผม
http://www.gpf.or.th/download/Undo_Final.pdf

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gpf.or.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]