ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  การสื่อสารข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดของเครือข่ายทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาการอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัยทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคมมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตทำให้อยู่ร่วมกำผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตรงกับข้อใด
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
ค. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. ระบบไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ระบบเครือข่ายประเภทใด ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
ก. เครือข่ายภายใน (Local Area Network: LAN)
ข. เครือข่ายวงกว้าง (Wide Area Network: WAN)
ค. เครือข่ายนครหลวง (Metropolitan area network : MAN)
ง. เครือข่ายส่วนบุคคล (Personal area network) : PAN)

3.ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่าย
ก. เซิร์ฟเวอร์ (Server)
ข. ฮับ (HUB)
ค. เราต์เตอร์ (Router)
ง. แฟลชไดรฟ์ (flash drive)

4. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (bus topology)
ข. โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology)
ค. โครงสร้างเครือข่ายแบบสนาม (field topology)
ง. โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว (star topology)

5. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย
ก. อินฟราเรด (infrared)
ข. คลื่นแรงดัน (Pressure waves)
ข. คลื่นวิทยุ (radio frequency)
ค. ไมโครเวฟ (microwave)

6. ไวเลสแลน (Wireless LAN) คือข้อใด
ก. การติดต่อสื่อสารในระยะทางใกล้ๆโดยใช้สาย
ข. การติดต่อสื่อสารในระยะทางใกล้ๆโดยไม่ใช้สาย
ค. การติดต่อสื่อสารในระยะทางไกลๆโดยใช้สาย
ง. การติดต่อสื่อสารในระยะทางไกลๆโดยไม่ใช้สาย

7. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหมู่บ้าน
ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก

8. หมายเลข 192.168.1.1 หมายถึงข้อใด
ก. อินเตอร์เน็ต แอคเค้า (Internet Account)
ข. ที่อยู่อีเมล์ (E- mail Address)
ค. ไอพีแอดเดรส (IP Address)
ง. หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ (Number computer)

9. WWW ย่อมาจากอะไร
ก. เวิร์ล ไวด์ เว็บ (World Wide Web)
ข. เวิร์ล วอร์ เว็บ (World War Web)
ค. เวิร์ล แวน เว็บ (World Wan Web)
ง. เวิร์ล ไวด์ แวน (World Wide Wan)

10. รูปแบบของ URL ของเว็บไซต์ใดเขียนได้ถูกต้อง
ก. http:/www.kruchiangrai.co.th
ข. http:///www.kruchiangrai.ac.th
ค. http//www.kruchiangrai.com
ง. http://www.kruchiangrai.net

11. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นดูเว็บไซต์ คือข้อใด
ก. เว็บเซอร์เวอร์ (Web Server)
ข. เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
ค. เว็บซีเอ็มเอส (Web CMS)
ง. เว็บอิดิเตอร์ (Web Editor)

12.โดเมนเนม (domain name) คืออะไร
ก. ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ชื่อเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ใช้ค้นหาข้อมูล
ค. ชื่อผู้ให้บริการอีเมล์
ง. ชื่อเว็บไซต์

13. อีเมลล์ (E-mail) ตรงกับข้อใด
ก. บริการการส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข. โปรแกรมบันทึกเสียงอิเล็กทรอนิกส์
ค. การส่งจดหมายไปรษณีย์ EMS
ง. โปรแกรมสร้างงานอิเล็กทรอนิกส์

14. manee@gmail.com อ่านได้ว่าอย่างไร
ก. มานี -เอ-จีเมล์-ดอท-คอม
ข. มานี -แอด-จีเมล์-ดอท-คอม
ค. มานี -อะ-จีเมล์-ดอท-คอม
ง. มานี -แอน-จีเมล์-ดอท-คอม

15. ส่วนใดที่ใช้สำหรับเขียนที่อยู่ทางอีเมล์ของผู้รับ
ก. ถึง (To)
ข. หัวเรื่อง (Title)
ค. ข้อความ (Message)
ง. แนบไฟล์ (Attachments)

16. ดาวน์โหลด (Down Load) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย
ข. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่เครือข่ายไปเครื่องแม่ข่าย
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
ง. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย

17. อัพโหลด (Up load) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย
ข. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่เครือข่ายไปเครื่องแม่ข่าย
ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
ง. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย

18. ข้อใดคือ ข้อมูล (Data)
ก. เมาส์ แป้นพิมพ์ ลำโพง จอภาพ
ข. แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มืถือ
ค.โปรแกรม Microsoft Windows
ง. เอกสาร ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อเท็จจริงต่างๆ

19. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตรงกับข้อใด
ก. โปรแกรมสแกนไวรัส
ข. เมาส์ แป้นพิมพ์ ลำโพง จอภาพ
ค. คลิปวีดีโอ เอกสาร ภาพถ่าย
ง. โปรแกรมพิมพ์เอกสาร

20. ซอฟต์แวร์ (Software) ตรงกับข้อใด
ก. โปรแกรมตกแต่งภาพ
ข. โปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ (Power point)
ค. เมาส์ แป้นพิมพ์ ลำโพง จอภาพ
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Loading...