วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย (ท๒๒๑๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รตนพร ตุ้ยยวง
ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
เล่มที่ ๔ เรื่อง สุขสันต์โฆษณา

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด


Loading...