วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

Scimath เปิดให้บริการ E-book วิชาวิทย์-คณิต ฟรี

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ebook

Scimath  เปิดให้บริการหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เข้าไปใช้งานได้ฟรีได้ที่เว็บไซต์ http://www.scimath.org/ebooks

 ครับผม

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

Scimath (http://www.scimath.org/) คือ เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สำหรับคุณครูและนักเรียนท่านไหนสนใจเข้าไปที่ลิ้งนี้ได้เลยครับผม http://www.scimath.org/ebooks

 


Loading...