วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

วิธีดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ที่มา เว็บไซต์ http://www.sillapa.net/

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]