ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

ครุฑ เป็นพาหนะของพระนารายณ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็นต้นมา แต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓

ตราครุฑ
ตราครุฑ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย

เพื่อเอกสารราชการไทยที่สวยงามแนะนำให้ใช้ตราครุฑที่สวยงามครับผม สามารถดาวน์โหลดไปใช้กับเอกสารราชการได้เลยครับผม เป็นตราครุฑที่อยู่ในระเบียบสำนักนายกฯใช้สำหรับพิมพ์หนังสือราชการครับผม

อ้างอิง

ตราแผ่นดินของไทย – วิกิพีเดีย

ตราครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

ตราครุฑในหนังสือราชการ

คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ

9 thoughts on “ดาวน์โหลดตราครุฑ ใส่เอกสารราชการไทย

  1. ดีมาก เป็นประโยชน์ในราชการไทย

  2. เป็นประโยชน์มาก ๆ ครับ ขอบพระคุณที่ทำไว้ให้ดาวน์โหลดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...