วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

สัญลักษณ์ Logo(โลโก้) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

19 มิ.ย. 2013
2477

โลโก้งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

สัญลักษณ์ Logo (โลโก้) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ใช้ธงชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนล้อมรอบ และด้านข้างซ้ายจะเป็นรูปโลโก้กระทรวงศึกษา และด้านขวาจะเป็นรูปโลโก้ของ สพฐ  รวมอยู่ด้วยอาจจะหมายถึงประเทศไทยพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เขียนคิดว่าอย่างนั้นนะครับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]