วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

19 มิ.ย. 2013
1604

ดาวน์โหลดได้จากลิ้งหัวข้อ ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ได้เลยครับผม

วิธีการดาวน์โหลด

ร่าง-เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปะ
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน คณิตศาสตร์
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน ภาษาไทย
ร่าง-เกณฑ์การเเข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)

หมายเหตุ : เกณฑ์การแข่งขันนี้ ยังไม่มีความสมบูรณ์ 100 % ต้องรอฉบับจริงจากสพฐ. หลังจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]