การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ

การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายๆ

การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบหรือฟอแมต เหมือนกับรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาแบบทั่วไป ซึ่งต้องมีทั้งหมด 5 บท

แต่การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนนั้นเราควรนำเสนอข้อมูลตามความจริงที่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจนแบบ 3-10 หน้าก็ได้

โดยมีส่วนประกอบในการนำเสนอ ดังนี้
ที่มาและปัญหา
วัตถุประสงค์
วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

ตัวอย่าง

ชื่อรายงาน………………………………………………………………………………………..

ปัญหา  :  ………………………………………………………………………………………..

สาเหตุ   

  1.   ……………………………………………………………………………………………….
  2.   ……………………………………………………………………………………………….
  3.  ………………………………………………………………………………………………..

วัตถุประสงค์

               เพื่อ…………………………………………………………………………………..

วิธีการวิจัย

  1. กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้น……ภาคเรียนที่……ปีการศึกษา…..จำนวน…….คน
  2. วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้

                    2.1  ชื่อนวัตกรรม………………………….จำนวน………..ชุด/เรื่อง/หน่วย  ดังนี้

2.1.1  …………………………………………………………………..

2.1.2  …………………………………………………………………..

2.1.3  …………………………………………………………………..

2.2  แผนการสอน  เรื่อง……………………………………………………….

2.3  เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล

2.3.1  ………………………………………………………………….

2.3.2  ………………………………………………………………….

2.3.3  …………………………………………………………………

  1. วิธีการรวบรวมข้อมูล

                    3.1  …………………………………………………………………………

                    3.2  ………………………………………………………………………..

                    3.3  …………………………………………………………………………

  1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

                    4.1  …………………………………………………………………………

                    4.2  ………………………………………………………………………..

                    4.3  ………………………………………………………………………..

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                    5.1  ………………………………………………………………………..

                    5.2  ………………………………………………………………………..

                    5.3  ……………………………………………………………………….               

สรุปและสะท้อนผล               ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *