วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว

วิจัยหน้าเดียวเรื่อง

นักเรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน

ผู้ศึกษา

ชื่อ………………..สกุล………………..ตำแหน่ง………………โรงเรียน…………………ปีการศึกษา………

ที่มาของปัญหา

ในขณะที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนพบว่าผู้เรียนไม่สนใจความรู้ในเชิงวิชาการขณะที่ครูสอนแต่ผู้เรียนชอบเล่นกันในเวลาเรียน

วิธีการแก้ปัญหา/วิธีการพัฒนา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่สนใจเรียนขณะที่ครูจัดการเรียนการสอน ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ชอบเล่นกันมากกว่าเรียน

1. ครูผู้สอนจึงได้ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่ครูสอน

2. นำสิ่งที่นักเรียนสืบค้นได้มารายงาน ให้ครู ทีละคน

3. ผู้เรียนชอบที่จะสืบค้นด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต เพราะมีภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบสวยงาม

ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา

1. ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

2. ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

3. ทำให้ครูและผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

4. สนองต่อการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาวิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักการค้นคว้าเห็นคุณค่า

2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แทนที่จะรับจากครูฝ่ายเดียว

3. ควรส่งเสริมวิธีการค้นคว้าหาความรู้หลายๆ วิธี

********************************************

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียวเป็นไฟล์ Word ได้ที่นี่ 

*********************************************

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 18 เฉลี่ย: 4.3]

9 ความคิดเห็น
ar เมื่อ 31/05/2013 16:47

ขอบคุณมากมายค่ะ ที่อนุเคราะห์

ธวัช สุนทรวิภาต เมื่อ 31/05/2013 16:47

เยี่ยมมากที่ให้แนวทางเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ขอบคุณครับครูเชียงราย

ยินดีมากๆครับผม

ยอดเพชร ฮังกาสี เมื่อ 31/05/2013 16:47

ขอบพระคุณมากๆครับ สู้ๆนะครับ ท่านได้ตอบเเทนคุณแผ่นดิน ทำเพื่อส่วรวม ให้ครูเราได้มีความรู้ใหม่ ถึงจะไม่รู้จักกันเเต่ ขอนับถือจากใจครับ

Shaima เมื่อ 31/05/2013 16:47

ขอบคุณมากๆค่ะ ช่วยเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยมากขึ้นเลยค่ะ

เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับผม

ขอบคุณครับ

นายแสวง ยอดเกษ เมื่อ 31/05/2013 16:47

ขอบคุณครับ