วันจันทร์, 27 มกราคม 2563

ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทำให้ครูสามารถมองเห็นพัฒนาการของนักเรียนได้ และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน โดยแบ่งเป็นการสังเกตได้ 2 ส่วนดังนี้

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ดาวน์โหลดแบบสังเกตพฤติกรรม

ลองดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ดูครับผม

2 ความคิดเห็น
aksorn เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลค่ะ

เยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอบคุณค่ะ


Loading...