วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทำให้ครูสามารถมองเห็นพัฒนาการของนักเรียนได้ และการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน โดยแบ่งเป็นการสังเกตได้ 2 ส่วนดังนี้

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ดาวน์โหลดแบบสังเกตพฤติกรรม

ลองดาวน์โหลดนำไปปรับใช้ดูครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 5]

17 ความคิดเห็น
aksorn เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูลค่ะ

ยินดีครับผม

เยาวลักษณ์ มิ่งขวัญ เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอบคุณค่ะ

ยินดีครับผม

วรกัญญา เหล็บบุรินทร์ เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอบคุณค่ะ

ยินดีครับผม

ฐิติลักษณ์ เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอบคุณค่ะ

ยินดีครับผม

สุมาลี เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

ขอบคุณครับผม

สุมาลี เมื่อ 23/05/2013 15:21

ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับผม

สุมาลี เมื่อ 23/05/2013 15:21

เอกสารนี้มีประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณครับผม

ภานุเดช เมื่อ 23/05/2013 15:21

ดาวน์โหลดตรงไหน ครับผม

อนงค์ศิริ เมื่อ 23/05/2013 15:21

ความคุณมากกๆๆๆ เลยค่ะครู