ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test)

True - False Test

ข้อสอบแบบถูก-ผิด (True – False Test) ลักษณะของข้อสอบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก เช่นถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่

หลักในการสร้างคือ

1. เขียนคำถามให้รัดกุมสั้นๆ

2. ควรเชียนคำถามด้วยภาษาง่ายๆ ชัดเจนตรงไปตรงมา

3.ควรออกข้อสอบให้มีข้อถูกกับข้อผิดจำนวนใกล้เคียงกัน

4. หลักการให้คะแนนไม่ควรใช้วิธีหักคะแนนหรือติดลบในข้อที่ตอบผิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
Skip to toolbar