วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การจัดโต๊ะครู

การจัดโต๊ะครู

การจัดโต๊ะครู ควรจัดให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจะจัดไว้ที่หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัยบางเรื่อง เสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเรียนเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม การจัดโต๊ะครูนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย โดยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและใต้ลิ้นชักโต๊ะ เพื่อสะดวกต่อการทำงานของครูและการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่นักเรียนด้วย

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]