วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

ขอบคุณภาพประกอบจาก Google

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิค แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง วีดีทัศน์ และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

ตัวอย่าง ของบทเรียน CAI

บทเรียนแบบเกมการสอน (Instructional Games)  รูปแบบของบทเรียนแบบนี้คล้ายคลึงกับรูปแบบบทเรียนแบบจำลองสถานการณ์ แต่แตกต่างกันโดยการเพิ่มบทบาทของผู้แข่งขันเข้าไปด้วย โดยเป็นเกมให้ผู้เรียนได้เล่น

บทเรียนแบบการทดสอบ (Tests) เป็นการทดสอบความรู้ของผู้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]