www คืออะไร

www

www คืออะไร www อ่านว่า World Wide Web (เวิลด์ไวด์เว็บ) เป็นบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล เราจะเรียกว่าเครื่องบริการ

Web Server โดยมี Homepage หน้าแรกทำหน้าที่เรียกชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ในช่อง Address (URL) ถ้าเปรีบกับหนังสือก็คือปกหน้านั่นเอง โดยแต่ละหน้า

Webpage (หน้าเว็บเพจแต่ละหน้า) ก็เปียบเสมือนหน้าหนังสือทุกๆหน้านั่นเอง

Website เว็บไซต์ ก็เหมือนหนังสือเล่มนั่นว่าอยู่ที่ใด ชื่ออะไร เช่น www.kruchiangrai.net คือชื่อเว็บไซต์นั่นเอง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *