วันศุกร์, 5 มิถุนายน 2563

การใส่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

การใส่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ในโปรแกรม Windows Live Movie Maker เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวีดีโอของเรา เมื่อเรานำเสนอจะได้ไม่น่าเบื่อ


Loading...