ข้อสอบอาเซียน

ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก อาเซียน

ข สหประชาชาติ

ค ปฏิญญาอาเซียน

ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

2. ประเทศใดไม่   เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน

ก สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

3. ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับ   ที่ 10

ก สหภาพพม่า

ข ราชอาณาจักรกัมพูชา

ค สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

4. ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่

ประเทศ

ก 5 ประเทศ

ข 7 ประเทศ

ค 9 ประเทศ

ง 10 ประเทศ

 

5. การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความหมายของสัญลักษณ์ใด

ก รวงข้าว

ข ตัวอักษรคำว่า asean  สีน้ำเงิน

ค รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกัน

ง  พื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน

 

6. สีแดงในสัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงข้อใด

ก ความบริสุทธิ์

ข ความเจริญรุ่งเรือง

ค สันติภาพและความมั่นคง

ง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

 

7. “One Vision, One Identity, One Community”

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

ข้อความนี้มีชื่อเรียกอย่างไร

ก กฎบัตรอาเซียน

ข ปฏิญญาอาเซียน

ค วิสัยทัศน์อาเซียน

ง คำขวัญของอาเซียน

 

8. ประเทศใดได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจส่งเพลงของตนเองเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นเพลงประจำอาเซียน

ก ราชอาณาจักรไทย

ข สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

9. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน

ก ภาษาไทย

ข ภาษามาเลย์

ค ภาษาอังกฤษ

ง ภาษาฝรั่งเศส

 

10. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล

ก กฎบัตรอาเซียน

ข ปฏิญญาอาเซียน

ค วิสัยทัศน์อาเซียน

ง สัญลักษณ์อาเซียน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *